Doprovázení dětí

Doprovázení dětí a mládeže

Prostřednictvím terapeutického doprovázení a rozvojových aktivit napomáháme k naplňování základních práv dítěte dle Úmluvy o právech dítěte.

Při doprovázení využíváme speciální na dítě zaměřené nedirektivní terapie dětí (Play therapy, Sand play therapy, Terapie poruch citové vazby, Arteterapie, Expresivní terapie ad.)

Podporujeme rozvoj komunikace a kontaktu dětí se speciálními potřebami (Bazální stimulace®, Snoezelen®, Senzorická integrace).

Jak to vypadá v praxi

Dětem žijících v kojeneckých ústavech se snažíme přenechat a zasét co nejvíce kladných, pozitivních paměťových stop.

ceska-televize-pomozte-detem
Pořad ČT "Kde peníze pomáhají" o projektu Bezpečná stopa na cestě domů. (2013)
ceska-televize-kde-penize-pomahaji
Tým Středočeského kraje a DC Strančice v pořadu ČT "Klíč", který je věnován konceptu Bazální stimulace®. (2013)
ceska-televize-kde-penize-pomahaji2
Pořad "Kde peníze pomáhají" o projektu Bezpečná stopa (2009)

Fotogalerie - Doprovázení dětí

Znáte práva dětí?

Výňatek z Úmluvy o právech dítěte

Článek 12 (Respekt k názoru dětí): Pokud dospělí dělají rozhodnutí, které ovlivňují životy dětí, mají děti právo se k tomuto rozhodnutí vyjádřit a k jejich názoru by mělo být přihlíženo.

Článek 13 (Svoboda vyjádření): Děti mají právo si vyměňovat a sdílet informace, pokud povaha těchto informací neubližuje jejich vývoji. Děti mají povinnost respektovat práva, reputaci a svobodu ostatních. Právo svobodně vyjadřovat své názory zahrnuje i různé způsoby vyjádření se - od slovního popisu, písemného či malířského projevu.

Celá Úmluva o právech dítěte

Naše projekty

bezpecna-stopa

Bezpečná stopa na cestě domů

dobrovolnický program určený znevýhodněným dětem od 0 do 12 let, které prožily trauma z odloučení od své biologické rodiny a prožívají své dětství v ústavních zařízeních

to top button