Doprovázení rodičů

Doprovázení rodin

Prostřednictvím terapeutického doprovázení a vzdělávacích aktivit napomáháme k prevenci sociálně-patologických jevů ve společnosti a rodině. Cílem je posílit celkovou stabilitu rodin a vzájemných vztahů.

Terapeutické a intervenční aktivity

  • Speciální na dítě zaměřené nedirektivní terapie dětí (Play therapy, Sand play therapy, Terapie poruch citové vazby, Arteterapie, Expresivní terapie ad.)
  • Poradenství pro rodinu, posilování rodičovských kompetencí (Rodinná terapie, Filiální terapie, Programy: Připoutání v rodině, Svět očima druhého, Respektuji Tě a naslouchám ad.)
  • Krizová intervence, Psychoterapeutické služby (Gestalt terapie, PCA přístup)
  • Podpora rozvoje komunikace a kontaktu dětí se speciálními potřebami (Bazální stimulace®, Snoezelen®, Senzorická integrace)

Vzdělávací aktivity

Workshop - Jak podpořit stabilitu rodinného krbu

Středa 25.10.2017, 15 - 19 hod. v KanclíkObchůdku DOBŘICHOVICE
VSTUPNÉ ZDARMA

Aktuální projekty

Bezpečný přístav

Poradensko-vzdělávací program pro rozvoj a podporu stability rodin s dětmi ze Středočeského kraje, u kterých došlo z různých důvodů k narušení citových vazeb a celkové destabilizaci.

Program spolufinancuje Evropský sociální fond a během 3 let podpoří 60 rodin.

Starší projekty

Rodinný krb se špetkou Šafránu

Projekt je zaměřen na zvýšení rodičovských kompetencí a posílení celkové stability rodiny a vzájemných vztahů. Prostřednictvím terapeutického doprovázení a vzdělávacích aktivit napomáhá k prevenci sociálně-patologických jevů ve společnosti a rodině, podporuje svými aktivitami stabilitu a integritu dětí a rodičů v rodině procházející složitou životní situací, podporuje náhradní rodinnou péči.

Svět očima druhého (SOD)

Cílová skupina: pěstounské rodiny včetně vzdálenějšího příbuzenstva

Program poskytuje podpůrnou pomoc při vytváření harmonického, bezpečného a hravého rodinného prostředí dítěti i pěstounům. Otevírá prostor pro zvýšení porozumění, kontaktu a komunikace nejen uvnitř rodiny samotné, ale i mezi rodinou a dalšími se kterými se setkává (pobytová zařízení, státní instituce atp.)

Program SOD zahrnuje práci s rodinou v jejím domácím prostředí i v rámci ambulantní služby. Během terénní části probíhá mimo jiné i příprava speciálních kontaktních a komunikačních her pro konkrétní rodiny na míru.

Jedenkrát týdně se mohou rodiče i děti zúčastnit tzv.„dne otevřených dveří“, kde mají možnost pohovořit si s odborníky, hrát si, zkoumat „svět očima druhého“ člena rodiny a dále rozvíjet témata ze setkání v jejich domácím prostředí. Součástí programu je i vytvoření a distribuce informačního bulletinu a výroba her.

to top button