10.6. Kulatý stůl projektu Bezpečný přístav aneb „Jak posílit rodinu jako bezpečný přístav“

„Projekt BEZPEČNÝ PŘÍSTAV, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006288, byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.“

Datum konání: 10. 6. 2020

PROGRAM

9:00 – 9: 30 Registrace, coffee break

9:30 – 10:30 Posilování rodičovských kompetencí jako prevence rozpadu rodiny aneb Dobrá praxe v 60ti rodinách

10:30 – 11:00 Přestávka

11:00 – 12:30 Způsoby práce týmu projektu Bezpečný přístav, přednosti a úskalí programu, kazuistiky, dotazy účastníků

12:30 – 13:30 Oběd

13:30 – 15:00 Série workshopů aneb Způsob práce jednotlivých členů týmu v kontextu jejich profese (rodinné, párové, individuální terapie, krizová intervence, terénní sociální práce, poradenství atd.)

15:00 – 15:15 Přestávka

15:15 – 17:00 Rodičovské kompetence v myšlenkových mapách, společné ukončení

Datum konání: 10. 6. 2020
Místo konání: Zahrádka troja, Na Farkách ev. č. 124, 171 00 Praha-Troja
Podrobná mapa cesty, ale také parkování pod odkazem: https://www.zahradkatroja.cz/kontakt/
Kontaktní osoba: Petra Rejsková, email: petra.novotna@nullsafrandetem.cz
Více informací o projektu: https://www.safrandetem.cz/bezpecny-pristav/

JAK SE ZÚČASTNIT?

Vyplňte a zašlete nám zpět přihlášku zde.

Těšíme se na Vaši účast.