KULATÝ STŮL PROJEKTU BEZPEČNÝ PŘÍSTAV

Tři roky plavby k tzv. Bezpečnému přístavu. Tři roky, tři lodi, tři etapy plavby s rodinami, které vyjádřily potřebu podpory citové vazby a rodičovských kompetencí. V květnu letošního roku v Bezpečném přístavu zakotvila poslední loď.

Završením těchto tří let byl Kulatý stůl, který ŠAFRÁN dětem zorganizoval 10. června pro odborníky organizací, které pracují s rodinami s dětmi. V nádherných prostorách Komunitní zahrádky Troja se ve velkém týpí podělil odborný tým projektu Bezpečný přístav o svou tříletou zkušenost s preventivním terapeuticko-poradenským programem.

Tým ŠAFRÁNu dětem představil odborníkům ze spolupracujících organizací metodiku programu, metodologii výzkumu jeho účinnosti, ale také konkrétní případy a kazuistiky, úskalí a přednosti projektu, jakož i metody své práce, které si mohli účastníci na vlastní kůži ozkoušet v rámci odpoledních zážitkových workshopů.

Děkujeme za velmi příjemně strávený den všem, kteří se ho s námi zúčastnili. Věříme, že vzájemná inspirace, kterou všichni reflektovali na konci bohatého dne, přinese plody na poli preventivní terapeuticko-poradenské práce s rodinami s dětmi.

FOTOGRAFIE