Proč vznikl ŠAFRÁN dětem?

Chceme pomoci dětem, které prožily ztrátu či trauma z odloučení a vyrůstaly mimo svoji biologickou rodinu, znovu nalézt pocit důvěry a bezpečí v sebe a v okolní svět.

Chceme pomoci posilovat vztah mezi rodičem (pečující osobou) a dítětem. Podporovat vzájemný pocit důvěry, bezpečí, jistoty a blízkosti.

Co děláme

 • Doprovázíme děti ve věku (0-7let) během pobytu v ústavním zařízení - terapeutické doprovázení dětí pomáhá zpracovávat proces ztráty, smutku a adaptace na novou situaci.
 • Poskytujeme službu doprovázení dítěte v náročných životních situacích (odebírání dítěte, příprava dítěte na tranzit (přechod) do ústavního zařízení, náhradní rodiny, či zpět při navrácení do biologické rodiny) a klademe důraz na naslouchání názoru dítěte.
 • Podporujeme sanaci rodiny a doprovázíme při posilování vztahů mezi rodičem a dítětem.
Šafránek

Hlavní pilíře naší práce

NERADÍME, ale nasloucháme
NEROZHODUJEME, ale klademe otázky
NEHODNOTÍME, ale otevíráme prostor pro porozumění

Vize

V celkovém procesu transformace systému péče o ohrožené dítě, zaměřit pozornost na dítě s cílem eliminovat jeho traumata spojená se změnou místa a dosavadních jistot způsobená přechody z péče do péče a nevhodnou komunikací s dítětem, naslouchat mu a podpořit ho ve vyjádření vlastního názoru a doprovázet v procesu zpracování ztráty, smutku a adaptace.

 • Mise organizace: Bezpečná stopa
 • Hodnoty organizace: Láska, Důvěra, Smysl, Radost, Sounáležitost
 • Činnost organizace: Služba průvodce dítěte v jeho měnícím se prostředí

Cílové skupiny

 • Děti, které prošly ztrátou či traumatem z odloučení od svých biologických rodin
 • Ohrožené děti, které "putují v systému péče o ohrožené dítě" a mění často prostředí
 • Biologické a náhradní rodiny o tyto děti pečující

Náš tým

otazky
sarka-francirkova
Bc. Šárka Francírková
ředitelka

1. Andragog, terapeut
2. Jeho poslání, vize a činnost mě naplňuje, obohacuje a plní srdce radostí.
3. Lidskost ve všech jejích podobách, vnitřní klid a nadhled se smyslem pro humor, rodinu, děti,přátele, přírodu, dobré jídlo, tanec, červené víno, noční oblohu plnou hvězd, hory, cestování, slunce.atd.
4. Láska, Radost, Svoboda.

zdenka-havrlikova
Zdeňka Havrlíková
finanční manažerka

1. Projektový manažer, lektor a kouč
2. Šafrán tvoří lidé se srdcem na pravém místě, proto je radost s ním spolupracovat
3. Objevování, vzájemné inspirování, dobrodružství a hledání smysluplnosti kolem nás
4. Svoboda, tolerance, láska a pokora

petra
Petra Rejsková
kontaktní osoba a koordinátorka projektů Bezpečný přístav a Tranzitní péče

1. Odborný specialista
2. Smysluplná, hodnotná práce s lidmi
3. Život
4. Láska, svoboda, pokora, soucit, odpuštění

martin-singl
Martin Singl
účetní

1.Finance a účetnictví
2.Účtuji hlavně neziskové organizace
3.Rodina, sport, film
4.Rodina, zdraví, láska

webař lepší
Václav Jurečka
tvůrce webu

1. E-commerce a vývojář webových stránek
2. Šafrán pomáhá dětem, kteří to potřebují
3. Upřímný smích
4. Láska, rodina, svoboda

Šárka Jurečková
Šárka Jurečková
poradce

1.Lektor, kouč
2. Kvůli paní ředitelce, úžasné to ženě
3. Čokoládu a lidi (pořadí je čistě náhodné :-))
4. Láska, svoboda, moudrost, soucit

Odborný tým

Jiří Holý
Mgr. Jiří Holý
psychoterapeut

1. Psychoterapeut, supervizor

2. Mám rád organizace, které svými projekty, přes své tvůrčí lidičky, nabízejí lidem možnosti změny.

3. Během života a dne se to mění. Stálice jsou rodina, příroda, někteří kamarádi, sport …

4. Štěstí si za prachy nekoupíš a když, tak z toho časem nemáš radost.

Michaela Charyparová
Mgr. Michaela Vlasáková Charyparová
psychoterapeutka, psycholožka

1. Psycholog, sociální pedagog
2. Šafrán se snaží o podporu a rozvoj těch, kteří to potřebují. Je mi ctí, mohu-li být tomuto procesu přítomna.
3. Život, své blízké, pejsky (jsem pyšnou majitelkou tří psích pokladů), bachatu (tanec), Šumavu ve všech ročních obdobích, práci, která má smysl.
4. Svoboda, respekt, víra v dobro v lidech.

Lucie Salačová
Mgr. Lucie Salačová
sociální pracovnice, krizová interventka

1. sociální pracovnice, krizová interventka

2. věřím, že pracovat v Šafránu znamená poctivě, opravdově a s respektem použít všechny svoje dovednosti, cit a intuici k doprovázení těch, kdo hledají svoji cestu

3. mám ráda skutečné lidské příběhy, krásu života, i když je někdy trochu drsná, sílu, s jakou lidé překonávají životní zkoušky,legraci, tvořivost, moudrost, svou rodinu a přátele, silnou černou a sladkou kávu a čokoládu ve všech variantách

4. upřímnost, otevřenost, zvídavost, sebereflexi a dovednost nebrat se moc vážně

jolana-pruskova
Mgr.Jolana Průšková
rodinná terapeutka, supervizorka

1. Rodinná terapeutka, supervizorka

2. Projekty Šafránu jsou jako výborné zahradnictví, roste to tam, žije to tam a je to radost.

3. Svojí rodinu, krajinu, ticho, smysluplnou práci, legraci, tanec, kytky, hořké pivo, chůzi v prstových botách,....

4. Láska, rodina a kompost (odpad přeměňující se ve vyživující materii

Jana Suková
Jana Suková
specialista péče o dítě
 1. Svobodný člověk, praxe práce s dětmi, průvodce dětí,asistent pedagoga cca 10 let
 2. Sdílím poslání a vize Šafránu
 3. Cestování, humor, soulová a funková muzika, dobré jídlo
 4. Láska, radost, důvěra,soucítění
jana-vacenovska
Jana Vacenovská
specialista péče o dítě

1) Specialista majetkových daní
2) Šafrán je koření mého života. Dokáže pomoci tam, kde to mnozí vzdávají. Je prostě jedinečný.
3) Modré nebe, borovicové lesy a svěží vůni čerstvě pokosené trávy. Ráda jezdím na kole a chodím na dlouhé procházky přírodou.
4) Čestnost, spolehlivost, přátelství.

Zuzana Janoušková
Ing. Zuzana Janoušková
koordinátor Bezpečné stopy

1. Ekonom
2. Ztotožňuji se s posláním Šafránu a práce s dětmi mne velice naplňuje.
3. Svou rodinu, čas strávený v přírodě, výtvarné umění.
4. Láska, milosrdenství, moudrost, pokora.

Dana Hornofová
dobrovolník terénní asistent Bezpečná stopa
Aneta Kreisingerová
Aneta Kreisingerová
dobrovolník terénní asistent Bezpečná stopa

1) student
2) Šafrán pomáhá tam, kde je to velice potřebné a to se mi líbí.
3) Kávu a upřímné lidi
4) Láska, věrnost, sounáležitost

ŠAFRÁN dětem najdete zapsaný v rejstříku obecně prospěšných společnosti

Jak nás podpořit

Empatie je lidským darem, který generuje štědrost a chuť pomáhat formou materiální či nemateriální povahy.

Děkujeme za cokoliv. Pomůže nám – finanční příspěvek, dlouhodobé partnerství, materiální dar či služba, vouchery, publicita, odborná pomoc atd.

 

Finanční sbírka na doprovázení dětí

 

Bankovní účet pro dary: 4200196421/6800

Bez Vaší vzácné pomoci se neobejdeme. Počet dětí, které by potřebovaly naši pomoc, se kvůli vládní strategii a transformaci sociálního systému časem rozroste na tisíce. Počet členů týmů je přesto stále malý.

Děkujeme Vám!

Vaše vynalézavost při podpoře Šafránu

Naše patronka

Představujeme Vám naši PATRONKU! Je nám ctí, že to může být tato nádherná žena, leader Bazální stimulace v České republice, paní PhDr. Karolína Friedlová.

Karolína Frídlová

Karolína Friedlová
www.bazalni-stimulace.cz

Kde o nás uslyšíte

kraje-cr-safran
360

Naše služba v Pardubickém kraji

338

Naše služba v Plzeňském kraji

318

Naše služba ve Středočeském kraji

Média o nás

Videospoty, TV pořady

Rozhlas

 • Šárka Francírková hostem Tandemu - talk show Jana Rosáka. (2014)
 • Záznam rozhasového vysílání O šafránových tetách (MP3, 2014)
 • Členky plzeňského týmu v pořadu Náš host v Českém rozhlase. (2014)
 • Rozhovor se Šárkou Francírkovou v pořadu Náš host o problematice ohrožených dětí (2012)
 • Rozhovor se Šárkou Francírkovou v rubrice Náš host a fejeton Jany Kořínkové: Šafrán pomáhá dětem. (2009)

Tisk

O nás na internetu

Partnerské weby

Naše texty

 • Náš časopis si můžete prohlédnout zde.
to top button