Pořádáme sérii seminářů s názvem „Ztráty jako součást života“ (v Dobřichovicích 20.3.2020)

Studio Mandala a ŠAFRÁN dětem o.p.s.​ ​vás v rámci spolupráce na projektu Bezpečný přístav financovaném ESF ČR​ ​zvou na sérii seminářů s názvem

ZTRÁTY JAKO SOUČÁST ŽIVOTA

Lektorka kurzu: Mgr.Lucie Salačová

Jakým tématům se budeme na semináři věnovat:

Budeme se spolu s účastníky jemným způsobem věnovat tématu ztrát, a to z pohledu samotných účastníků, dětí, i celé rodiny.

Jakou formou bude seminář probíhat:

Seminář bude probíhat interaktivní zážitkovou formou, budeme využívat např. také různé filmové ukázky. Všechny potřebné pomůcky připraví lektorka.

Cíl semináře:

Účastníci semináře jsou schopni díky teoretickým základům i vlastním prožitkům porozumět tomu, co mohou ztráty v životě každého člověka (a tedy i dítěte) způsobovat, jak je možné se s nimi vyrovnat a jak oni sami mohou pomoci sobě, dítěti i celé rodině. Účastníci mohou porozumět tématu ztrát jako šanci na hledání nových životních cest.

Na co se účastníci mohou těšit:

Účastníci se mohou těšit na zajímavý a hravý způsob, jak pracovat se sebou a mezi sebou na tématu ztrát.

Termíny a místo konání:

8.11.2019 v čase 9 – 13 hod. Studio Mandala

17.1.2020 v čase 9 – 13 hod. Studio Mandala

20.3.2020 v čase 9 – 13 hod. Studio Mandala

V případě zájmu o seminář je potřeba se zúčastnit celé série na sebe navazujících dílen.

POZOR POČET ÚČASTNÍKŮ JE OMEZEN!

Pro přihlášení a více informací se hlaste telefonicky na čísle 606 153 655