Šafrán dětem

Projekt BESIT - BEZPEČNÁ SÍŤ TRANZITNÍ PÉČE

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011360
Evropský sociální fond

Hlavním cílem projektu financovaného Evropským sociálním fondem je zmírnění negativních dopadů na děti způsobených náročnou změnou (např. rozvody, náhradní péče, stěhování, nemoc v rodině apod.) prostřednictvím implementace inovativní služby tranzitní péče nebo-li doprovázení dítěte v systému současných služeb.

Tato služba v systému chybí a je provozována pouze díky snahám neziskových organizací včetně Šafránu dětem.

Projekt Bezpečná síť tranzitní péče je prezentován pod značkou PROTKÁVÁNÍ

logo_protkávání

Kdo se může zapojit a jak?

ORGANIZACE, PROJEKTY...
  • Zabýváte se aktivitami, které podporují rodiny s dětmi či mladými lidmi?
  • Vnímáte službu doprovázení dětí a mladých jako smysluplnou a rádi byste ji také poskytovali?
  • Mátě chuť se učit a být součástí nové inovativní služby a jejího šíření mezi odbornou i laickou veřejnost?

Pak nás neváhejte kontaktovat vyplněním dotazníku. Vhodné subjekty budeme kontaktovat s dalším postupem do 1 měsíce.

Mám zájem o spolupráci
Rodiny s dětmi, děti, mládež i mladí dospělí

Pro vyzkoušení je připraven 40ti hodinový preventivní poradensko-vzdělávací program

pro rodiny, děti, mládež i mladé dospělé do 26 let z celé České republiky mimo Hlavní město Prahu.

Program je hrazený sociálním fondem EU.

Stále ještě přijímáme přihlášky.

Více o programu

Dílčí cíle projektu

CÍL 1
IMPLEMENTACE SLUŽBY

Dosažení efektivní spolupráce aktérů tranzitní sítě, kteří participují na řešení situace rodin v náročné změně.

CÍL 2
TESTOVÁNÍ SLUŽBY

Posílení a rozvoj rodičovských kompetencí pro zajištění funkčního prostředí rodiny či umožnění návratu dětí do biologické rodiny.

V rámci projektu vzniknou

METODICKÉ CENTRUM
TRANZITNÍ PÉČE

 

Úkolem metodického centra je vytváření metodik poskytovaných služeb a jejich šíření a budování a rozvíjení vztahů s partnery a aktéry sítě.

ONLINE PORTÁL
PRO PARTNERY A KLIENTY SLUŽBY TP

WWW.PROTKAVANI.CZ

Portál bude sloužit primárně k prezentaci služeb tranzitní péče, spolupracujících aktérů sítě, kteří služby šíří a poskytují na základě udělené licence, ke komunikaci možností spolupráce a ke sdílení odborných metod a nástrojů v oblasti tranzitní péče.

RODINNÁ A TERÉNNÍ CENTRA
DOPROVÁZENÍ DÍTĚTE
logo_protkávání

Tato centra budou připravena poskytovat služby doprovázení dítěte a rodiny. První vznikne
RC P(R)OTKÁVÁNÍ v Praze 8 a další budou následovat. Terénní centra budou představovat mobilní služby a autorizovaná pracoviště
TC P(R)OTKÁVÁNÍ např. koutky v nemocnicích, školách, ústavech apod.

Financuje
Evropský sociální fond
to top button